DANSK REVISION AALBORG

JUBILÆUMSSKRIFT

 

Dansk Revision Aalborg er et revisionskontor med stærke kompetencer inden for revision, regnskab, skat, bogføring, moms, erhvervsservice, økonomisk rådgivning samt skatte- og virksomhedsrådgivning. Vores samarbejde med Dansk Revision Aalborg går tilbage til oktober 2017, hvor vi har løst opgaver vedrørende online kommunikation, rådgivning og sparring samt opgaver inden for forretningsudvikling.

 

For Dansk Revision Aalborg står 2019 i festlighedernes tegn. Her fejres 50 års jubilæum, og den fest ville vi med glæde tage del i. I samarbejde med Dansk Revision Aalborg og udvalgte samarbejdspartnere indledte vi i efteråret 2018 processen med udarbejdelse af et jubilæumsskrift, der med gode historier og fortællinger giver indblik i hverdagen og arbejdet hos Dansk Revision Aalborg gennem de seneste 50 år.

 

Ud fra vores kendskab, og i samarbejde med samarbejdspartnere med relation til Dansk Revision Aalborg, påbegyndte vi idégenereringen til jubilæumsskriftets indhold og design. For Dansk Revision Aalborg er den tætte relation til kunderne i centrum, hvorved vi ville skabe et skrift med historier og fortællinger fra netop deres kunder. Fortællinger, der kan illustrere den hverdag og arbejdsgang, der har eksisteret gennem 50 år. Indholdet i skriftet skulle samtidigt åbne døren ind til kontoret hos Dansk Revision Aalborg med personlige beretninger, interne dialoger samt beskrivelser af indsatsen i forbindelse med elever i branchen.

  ●    Idé og udvikling
  ●    Design og layout
  ●    Trykkeri
  ●    Markedsføring og annoncering på sociale kanaler før og efter eventet
  ●    Projektledelse

RESULTATET

Det tætte samarbejde resulterede i et jubilæumsskrift på 36 sider, der skildrer kunden og det arbejde, de udfører. Jubilæumsskriftet fungerer som et skrift til Dansk Revision Aalborgs kunder og samarbejdspartnere. Desforuden blev skriftet udleveret til gæster ved Dansk Revision Aalborgs 50-års jubilæum d. 1. april 2019 på Skydepavillionen i Aalborg.

 

Læs jubilæumsskriftet ved at klikke her 

Kontakt os

Klik her